Konsolidační balíček - spotřební daň

S účinností od 1. 1. 2024 byla zákonem o konsolidaci veřejných rozpočtů mimo jiné současně novelizována některá ustanovení zákona č. 353/2003 Sb. o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o spotřebních daních“).

  Jednotlivé sazby daně z lihu a termíny, od kdy jsou tyto sazby platné:

 Od 1.1.2024

Kód nomenklatury

Text

Sazba daně

2207

líh obsažený ve výrobcích uvedených pod kódem nomenklatury 2207

35 500 Kč/hl etanolu

2208

 

líh obsažený ve výrobcích uvedených pod kódem nomenklatury 2208 s výjimkou ovocných destilátů z pěstitelského pálení v množství do 30 l etanolu pro jednoho pěstitele za jedno výrobní období podle zákona o lihu

35 500 Kč/hl etanolu

líh obsažený v ovocných destilátech z pěstitelského pálení v množství do 30 l etanolu pro jednoho pěstitele za jedno výrobní období podle zákona o lihu

17 800 Kč/hl etanolu

ostatní

líh obsažený ve výrobcích uvedených pod ostatními kódy nomenklatury

35 500 Kč/hl etanolu

 

Od 1.1.2025

Kód nomenklatury

Text

Sazba daně

2207

líh obsažený ve výrobcích uvedených pod kódem nomenklatury 2207

37 250 Kč/hl etanolu

2208

 

líh obsažený ve výrobcích uvedených pod kódem nomenklatury 2208 s výjimkou ovocných destilátů z pěstitelského pálení v množství do 30 l etanolu pro jednoho pěstitele za jedno výrobní období podle zákona o lihu

37 250 Kč/hl etanolu

líh obsažený v ovocných destilátech z pěstitelského pálení v množství do 30 l etanolu pro jednoho pěstitele za jedno výrobní období podle zákona o lihu

18 650 Kč/hl etanolu

ostatní

líh obsažený ve výrobcích uvedených pod ostatními kódy nomenklatury

37 250 Kč/hl etanolu

 

Od 1.1.2026

Kód nomenklatury

Text

Sazba daně

2207

líh obsažený ve výrobcích uvedených pod kódem nomenklatury 2207

39 100 Kč/hl etanolu

2208

 

líh obsažený ve výrobcích uvedených pod kódem nomenklatury 2208 s výjimkou ovocných destilátů z pěstitelského pálení v množství do 30 l etanolu pro jednoho pěstitele za jedno výrobní období podle zákona o lihu

39 100 Kč/hl etanolu

líh obsažený v ovocných destilátech z pěstitelského pálení v množství do 30 l etanolu pro jednoho pěstitele za jedno výrobní období podle zákona o lihu

19 600 Kč/hl etanolu

ostatní

líh obsažený ve výrobcích uvedených pod ostatními kódy nomenklatury

39 100 Kč/hl etanolu

 

Od 1.1.2027

Kód nomenklatury

Text

Sazba daně

2207

líh obsažený ve výrobcích uvedených pod kódem nomenklatury 2207

41 050 Kč/hl etanolu

2208

 

líh obsažený ve výrobcích uvedených pod kódem nomenklatury 2208 s výjimkou ovocných destilátů z pěstitelského pálení v množství do 30 l etanolu pro jednoho pěstitele za jedno výrobní období podle zákona o lihu

41 050 Kč/hl etanolu

líh obsažený v ovocných destilátech z pěstitelského pálení v množství do 30 l etanolu pro jednoho pěstitele za jedno výrobní období podle zákona o lihu

20 550 Kč/hl etanolu

ostatní

líh obsažený ve výrobcích uvedených pod ostatními kódy nomenklatury

41 050 Kč/hl etanolu

 

Současně se také od 1.1. 2024 mění výše zajištění daně z lihu:

  1. Pokud provozovatel daňového skladu provozuje pouze jeden daňový sklad, výše zajištění na tento daňový sklad poskytnuté složením nebo převodem peněžních prostředků na depozitní účet pro zajištění daně zřízený správcem daně činí nejvýše 50 000 000 Kč.
  2. Pokud provozovatel daňového skladu provozuje více než jeden daňový sklad, výše zajištění daně, bez ohledu na to, kolik daňových skladů provozuje, poskytnuté složením nebo převodem peněžních prostředků na depozitní účet pro zajištění daně zřízený správcem daně činí nejvýše 150 000 000 Kč.